• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
Poštovani, realizujemo uslužno cepanje i drobljenje-čipovanje drveta. Drobljenje-čipovanje i cepanje drveta realizujemo pomoću mobilne drobilice Heizohack HM 14-800 KL koja je instalirana na kamionu 6×6 Mercedec Actros 3344. Drobilca je opremljena sa rotacionim cepačem balvana velikih prečnika. Drobilica je tip nove generacije ( kraj 2012. godine) sa povećanom efikasnošću rada. Kapacitet naše drobilice je od 75-90m3 /h drvene sečke-čipsa.
Nema limita u prečniku drveta koje možemo da drobimo-čipujemo.

Uslužno cepanje i drobljenje vršimo kod Vas, ako imate potrebe za cepanjem i drobljenjem drveta kontaktirajte nas.

Nema limita u prečniku drveta za drobljenje, brzo, kvalitetno i efikasno

Pogledajte naše mašine u radu:
Drobljenje i cepanje drveta 1
Drobljenje i cepanje drveta 2
Drobljenje i cepanje drveta 3

Kontakt telefon: 037/ 83 44 11
Kontakt e-mail: rizpelet@yahoo.com ili na rizpelet.rs/kontakt


Ekološko gorivo dobijno drobljenjem, mlevenjem, sušenjem, finim mlevenjem i presovanjem-peletiranjem drvene mase bez dodavanja aditiva. Stoprocentni sastav peleta je drvo, na taj način omogućeno je čisto sagorevanje bez prisustva štetnih oksida kao što je slučaj sa fosilnim čvrstim i tečnim gorivima
Pelet je energetski efikasno gorivo, koje se u poslednjih petnaest godina sve više koristi za ogrev, i prisutan je veoma veliki trend povećanja njegove upotrebe.

Razlozi za sve veću upotrebu peleta su jednostavni:

Ekonomska isplativost- jeftinije grejanje
Energetska isplativost- visok stepen iskorišćenja
Ekološka isplativost- zanemarljiva emisija gasova i obnovljivi izvor energije
Upravo takav pelet Vam i nudimo, od čistog drveta bez dodatnih primesa..

Neke od prednosti ovog goriva su automatsko loženje i ravnomerna temperatura, bez oscilacija prilikom sagorevanja.

U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije.

Proizvodi istu količinu toplote kao:

 • 0,60 m³ zemnog gasa
 • 0,50 lit lož ulja
 • 0,45 lit tečnog naftnog gasa
 • 5 kWh toplotne energije

Zašto pelet?


Drveni pelet je bioenergent, proizvod koji nastaje presovanjem usitnjenog drveta. Najčešće korišćene vrste drveta, za izradu drvenog peleta su bukva, hrast, jasen u kombinaciji sa nekim mekim drvetom.

Pročitajte više

Gde se nalazimo

Kontakt


RIZ PELET DOO LEPENAC